Wnioski

Karty informacyjne

 
data publikacji:  12-08-2009 | 07:52
data ostatniej modyfikacji:  18-11-2009 | 11:29
2009/A/22

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na: wykonaniu makroniwelacji terenu z pozyskaniem kruszywa naturalnego w ramach pełnej wymiany substancji na lewym międzywału rzeki Dunajec km 117+107 do 118+237 w m. Podegrodzie na działkach o nr ewid. 939/19, 1030, 939/28 obręb Podegrodzie   więcej »»»

2009/A/17

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działkach ew. nr 604/1 i 440/4 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2009/A/16

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działkach ew. nr 604/1 i 440/4 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2009/A/15

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. nr 525/10 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2009/A/14

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. nr 664/4 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2009/A/13

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. nr 552 w miejscowości Długołęka - Świerkla.   więcej »»»

2009/A/12

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa na działce ew. nr 567 w miejscowości Stadła.   więcej »»»

11/A/2009

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stolarnię z budynkiem socjalnym i magazynem zlokalizowaną w Olszanie na działce nr 36   więcej »»»

2009/A/09

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. nr 78 w miejscowości Chochorowice   więcej »»»

2009/A/08

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

2009/A/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów ozdobnych w miejscowości Olszanka   więcej »»»

10/A/2009

   więcej »»»

2009/A/06

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 488 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2009/A/05

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce ew. nr 525/10 w miejscowości Gostwica   więcej »»»

2009/A/04

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew na działce ew. 594 w miejscowości Podegrodzie   więcej »»»

2009/A/03

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 234 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2009/A/02

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.   więcej »»»

2009/A/01

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na działce ew. 634 w miejscowości Mokra Wieś   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie