Uchwały

POŻYTEK PUBLICZNY

 
data publikacji:  27-03-2009 | 17:02
data ostatniej modyfikacji:  09-12-2019 | 14:51
Uchwała Nr XIII/158/2018 z 29.11.2019 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 ”. 09.12.2019
więcej »»»
Uchwała Nr XLIII/497/2018 z 13.11.20187 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 ”. 03.12.2018
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/352/2017 z 24.10.2017 w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 ”. 06.11.2017
więcej »»»
Uchwała Nr XXI/225/2016 z 29.11.2016r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” 07.12.2016
więcej »»»
Uchwała Nr XI/109/2015 z 30.10.2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. 06.11.2015
więcej »»»
Uchwała Nr XLVI/544/2014 z 28.10.2014r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 07.11.2014
więcej »»»
Uchwała Nr XXXVI/374/2013 z 05.11.2013 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 21.11.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/346/2013 z 27.08.2013 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn.zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 03.09.2013
więcej »»»
Uchwała Nr XXV/237/2012 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami ..... na rok 2013 16.11.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/229/2012 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ... 04.10.2012
więcej »»»
Uchwała Nr XIII/133/2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 28.10.2011
więcej »»»
Uchwała Nr 216/XXX/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 210/XXX/2008 z dnia 29.12.2008 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 210/XXX/2008 w sprawie programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 29.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 104/XV/2007 w sprawie programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 22.11.2007
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie