sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

2008 rok

 
data publikacji:  19-05-2009 | 14:03
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Wykaz dotacji otrzymanych i udzielonych przez Gminę Podegrodzie innym jst

Wykaz kwot dotacji otrzymanych przez Gminę Podegrodzie i kwot dotacji udzielonych przez Gminę Podegrodzie innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2008 r. (na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.    więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie należności

Rb-UN   więcej »»»

sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań

Rb_UZ   więcej »»»

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-ST   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

RB-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-PDP   więcej »»»

wykonanie budżetu gminy za 2008 rok

informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2007 rok wykonanie budżetu   więcej »»»

wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłat na raty, pomoc publiczna

.   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie