2009 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-11-2009 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2010 | 12:22
Uchwała Nr 220/XXX/2009 w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizację zadania pn. Ścieżka historyczno-turystyczna „Podegrodzie przez wieki”. 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 219/XXXI/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagrodzenia... 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 218/XXXI/2009 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2009 rok 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 217/XXXI/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/VIII/2007 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2007r 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 216/XXXI/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 210/XXX/2008 z dnia 29.12.2008 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 215/XXXI/2009 w sprawie zagwarantowania środków finansowych na realizacje zadania zgłoszonego do dofinansowania z programu ,,Modernizacja dróg gminnych '' ogłoszonego przez Województwo Małopolskie w ramach dotacji celowej w 2009 r. 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 214/XXXI/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Podegrodzie za 2008r 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 213/XXXI/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosądeckiego 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 212/XXXI/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza 19.02.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 211/XXXI/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r 19.02.2009
więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie