2009 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-11-2009 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2010 | 12:22
Uchwała Nr 240/XXXIV/2009 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 239/XXXIV/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Stary Sącz 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 238/XXXIV/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 237/XXXIV/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym” 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 236/XXXIV/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 235/XXXIV/2009 w sprawie udzielenia absolutorium za 2008r. dla Wójta Gminy Podegrodzie. 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 234/XXXIV/2009 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2008 r. zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Podegrodziu 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 233/XXXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Biblioteki Gminnej 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 232/XXXIV/2009 w sprawie zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 231/XXXIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 222/XXXII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 marca 2009 r. 07.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 230/XXXIII/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie 07.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 229/XXXII/2009 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 228/XXXII/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 227/XXXII/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 226/XXXII/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 225/XXXII/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 224/XXXII/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 213/XXXI/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 lutego 2009 r. 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 223/XXXII/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 212/XXXI/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 19 lutego 2009 r. 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 222/XXXII/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie 10.03.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 221/XXXI/2009 w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy Podegrodzie 19.02.2009
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie