2009 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-11-2009 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2010 | 12:22
Uchwała Nr 260/XXXVII/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu pożarniczego z napędem 4 x 4 do działań ratowniczo – gaśniczych 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 259/XXXVII/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu" 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 258/XXXVII/2009 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz funduszu celowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie „Fundusz Wsparcia Policji” 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 257/XXXVII/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 256/XXXVII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 7/II/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 grudnia 2006 roku 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 255/XXXVII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/II/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 grudnia 2006 roku 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 254/XXXVII/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr 3/I/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2006 roku 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 253/XXXVI/2009 w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w Nowym Sączu 02.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 252/XXXVI/2009 w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Środkowy Dunajec z dopływami i Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego oraz przebiegu ich granic 02.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 251/XXXVI/2009 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 02.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 250/XXXVI/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Podegrodziu" 02.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 249/XXXVI/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie 02.06.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 248/XXXV/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 r. 11.05.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 247/XXXV/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie 11.05.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 246/XXXIV/2009 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych ... 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 245/XXXIV/2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 74/VII/95 Rady Gminy w Podegrodziu z dnia 26 kwietnia 1995 r. 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 244/XXXIV/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości. 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 243/XXXIV/2009 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub wynajem nieruchomości gminnych przeznaczonych na cele związane z ochroną zdrowia 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 242/XXXIV/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/XVII/2007 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2007 r. 21.04.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 241/XXXIV/2009 w sprawie zamiany Uchwały Nr 198/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009. 21.04.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie