2009 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-11-2009 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2010 | 12:22
Uchwała Nr 280/XXXIX/2009 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Podegrodzie może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 279/XXXIX/2009 w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 278/XXXIX/2009 w sprawie zaciągania zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzezna 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 277/XXXIX/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 276/XXXIX/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 275/XXXVIII/2009 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podegrodzie nr 21/IV/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 274/XXXVIII/2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podegrodzie na lata 2009-2015. 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 273/XXXVIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 272/XXXVIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 241/XXXIV/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 271/XXXVIII/2009 w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej samorządowi powiatowemu w Nowym Sączu 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 270/XXXVIII/2009 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 269/XXXVIII/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 268/XXXVIII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 6/II/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 5 grudnia 2006 roku 10.08.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 267/XXXVII/2009 w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 266/XXXVII/2009 w sprawie wyznaczenia miejsca wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 265/XXXVII/2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 264/XXXVII/2009 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 263/XXXVII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXXVI/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 czerwca 2009 r. 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 262/XXXVII/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 76/XI/2007 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 lipca 2007 r. 01.07.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 261/XXXVII/2009 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Podegrodzie może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 01.07.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie