2009 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-11-2009 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2010 | 12:22
Uchwała Nr 300/XL/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 299/XL/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 298/XL/2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Naszacowicach 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 297/XL/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu pn „Praktyczny angielski”- dodatkowe zajęcia języka angielskiego dla III klas gimnazjum z terenu Gminy Podegrodzie, w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacy 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 296/XL/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji partnerskiego projektu 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 295/XL/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 272/XXXVIII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10 sierpnia 2009 roku 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 294/XL/2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 293/XL/2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Podegrodzie 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 292/XL/2009 w sprawie zaciągania zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Remont dróg gminnych nr 294166K ul. 11 Listopada, nr 294152K ul. Pod Ogrodami, nr ...... 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 291/XL/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stary Sącz 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 290/XL/2009 w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 289/XL/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 276/XXXIX/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 września 2009 r. 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 288/XL/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 Rady Gminy Podegrodzie 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 287/XXXIX/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu pn „Nie bój się pomagać…” w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, priorytet IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 286/XXXIX/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie do realizacji projektu pn „Możemy więcej”- dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolach w Gminie Podegrodzie, w ramach działania 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na... 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 285/XXXIX/2009 w sprawie: zmiany uchwały Nr 97/XIV/2007 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 284/XXXIX/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Brzeznej 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 283/XXXIX/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - ORLIK 2012 w Podegrodziu 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 282/XXXIX/2009 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli 16.09.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 281/XXXIX/2009 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Podegrodzie może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania przekraczające rok budżetowy 2009 16.09.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie