2009 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  05-11-2009 | 14:06
data ostatniej modyfikacji:  18-02-2010 | 12:22
Uchwała Nr 320/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosąde 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 319/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 302/XL/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 października 2009 r 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 318/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie– do realizacji projektu 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 317/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 316/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 315/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 314/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 313/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małop 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 312/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 311/XLII/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 08.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr 310/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Antoniego Szewczyka z dnia 09.10.2009r. 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 309/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Oddziału Dla Przewlekle Chorych oraz Pracowni Cytolo 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 308/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla mieszkańców Gminy Podegro 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 307/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 306/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Podegrodzie 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 305/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Podegrodzie 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 304/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego i udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małop 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 303/XLI/2009 z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 10.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 302/XL/2009 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podegrodzie 27.10.2009
więcej »»»
Uchwała Nr 301/XL/2009 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 27.10.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie