2009 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  28-09-2009 | 12:22
data ostatniej modyfikacji:  26-01-2010 | 14:34
Zarządzenie Nr 399/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 18.06.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 403a/2009 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych Gminy Podegrodzie 18.06.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 394/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 08.06.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 388/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 26.05.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 389/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 26.05.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 387/2009 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 26.05.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 384/2009 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie wyborów do Parlamentu Europejskiego 14.05.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 383/2009 w sprawie powołania komisji konkursowych 12.05.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 381/2009 w sprawie szczegółowego wykazu dróg remontowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych objętych uchwałą Nr 211/XXXI/2009 Rady Gminy Podegrodzie 08.05.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 377/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 27.04.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 374/2009 w sprawie ustalenia „Regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych 20.04.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 373/2009 w sprawie powołania zespołu d/s przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa 16.04.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 371/2009 w w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do jazd lokalnych w celach służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowani 03.04.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 370/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 02.04.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 369/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 02.04.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 351/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 17.02.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 350/2009 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 17.02.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 349/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Podegrodzie 10.02.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 347/2009 w sprawie utworzenia rejestru umów i porozumień zawieranych przez Gminę Podegrodzie 09.02.2009
więcej »»»
Zarządzenie Nr 343/2009 w sprawie wyznaczenia osoby do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Podegrodzie 19.01.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie