projekt budżetu gminy na 2009 rok

2009 rok

 
data publikacji:  11-12-2008 | 13:52
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr Z.III.SO.II/4011/2/08

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO dotycząca zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Podegrodzie na 2009 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego   więcej »»»

Uchwała Z.III.SO.II/4015/2/08

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Podegrodzie w projekcie budżetu na 2009 rok   więcej »»»

Uchwała Z.III.SO.II/4016/2/08

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy Podegrodzie   więcej »»»

projekt budżetu gminy 2009 rok

projekt   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie