sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2008r

2008 rok

 
data publikacji:  08-09-2008 | 10:39
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

Rb-PDP   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

wykonanie budżetu za I półrocze 2008r

wykonanie budżetu za I półrocze 2008r   więcej »»»

informacja opisowa z wykonania budżetu

wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2008   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie