Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2020 | 09:28

Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania” - II 17.08.2016
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - II 03.08.2016
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 03.08.2016
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystającyc 03.08.2016
więcej »»»
REMONT DROGI GMINNEJ GRANICZNA W KIERUNKU ŁYSEJ GÓRY W MIEJSCOWOŚCI OLSZANKA, REMONT DROGI GMINNEJ OLSZANA -OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, W RAMACH ZADANIA PN: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ OLSZANA – OLSZANKA ZA LAS W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE, REMONT DROGI GMINNEJ DO BOBAKA W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ DO BOBAKA NR 293640K W MIEJSCOWOŚCI OLSZANA W KM. 1+130 - 1+380, ODBUDOWA DROGI GMINNEJ ZA LAS NR 293695K W MIEJSCOWOŚCI NASZACOWICE W KM. 0+200 - 0+465 24.06.2016
więcej »»»
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP w Gostwicy- etap I - roboty ziemne, fundamenty, posadzka na gruncie, ściany parteru, słupy, strop nad parterem, schody 23.06.2016
więcej »»»
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli 01.06.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II 25.05.2016
więcej »»»
Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie 03.03.2016
więcej »»»
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie – Etap II: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH Z DRUKARKĄ WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA 7 PUNKTÓW DOSTĘPOWYCH NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE w ramach realizacji projektu pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Podegrodzie – Etap II. 18.12.2015
więcej »»»
Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę nr 293777 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+380 – 0+385 16.11.2015
więcej »»»
Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej Do Stawierskiego nr 293630 K w miejscowości Olszana w km 0+075 – 0+085 05.11.2015
więcej »»»
Ogłoszenie - dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie - II”. 06.10.2015
więcej »»»
Ponowny wybór oferty dot: Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie - II 05.10.2015
więcej »»»
Budowa systemu kolektorów słonecznych na terenie Gminy Podegrodzie - II 02.10.2015
więcej »»»
Ogłoszenie dotyczące: zamówienia publicznego p.n. „Zakup niezbędnego wyposażenia dla Gminy Podegrodzie w ramach projektu p.n. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - III”. 25.09.2015
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku szkolnym 2015/2016 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gm 10.09.2015
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 547 500 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 04.09.2015
więcej »»»
Remont budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu 01.09.2015
więcej »»»
Remont drogi gminnej nr 293731K Podroga Osowie w miejscowości Rogi w km. 0+000,00 do 1+125,60 24.08.2015
więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie