Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2020 | 09:28

DOT. CZĘŚCI nr I, II i IV:Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna” – część II „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana” – część III „Budowa chodnika przy dro 07.09.2017
więcej »»»
„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017/2018 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu, oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania” 04.09.2017
więcej »»»
„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2017 - 2020 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, w Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania” 30.08.2017
więcej »»»
„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” dot. części nr III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV 30.08.2017
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” - III 28.08.2017
więcej »»»
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 343 506,35 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset sześć złotych 35/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” 24.08.2017
więcej »»»
„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” dot. części nr I i II 24.08.2017
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018 - II” 10.08.2017
więcej »»»
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” dotyczy części nr I i II 09.08.2017
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018 09.08.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Do Lorków” w miejscowości Brzezna” cz. I „Remont drogi gminnej Do Platy (Sołtystwo) w miejscowości Długołęka – Świerkla” cz. II „Remont drogi gminnej „Do Średniawy” w miejscowości Gostwica” cz. III „Remont drogi gminnej Stara Droga koło św. Anny w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Uliczka (koło Czerkowskiego w stronę Kościoła) w miejscowości Podegrodzie” cz. V „Remont przepustu i drogi gminnej w stronę Działów Dolnych w miejscowości Olszanka” cz. VI „Remont drogi gminnej Do Lasu (w kierunku Słomki) w 13.06.2017
więcej »»»
UNIEWAŻNIENIE - DOTYCZY CZĘŚĆ NR I „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” – część I „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu” – część II a „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” – część nr II b” 01.06.2017
więcej »»»
DOTYCZY CZĘŚCI nr II: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Bł. Ojca St. Papczyńskiego w Podegrodziu” – część I „Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Brzeznej Litaczu” – część II a „Zmiana konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej Litaczu” – część nr II b” 24.05.2017
więcej »»»
Przebudowa drogi gminnej 293889K Krzaki Gostwickie w miejscowości Gostwica i nr 293752K Za Pospólne w miejscowości Mokra Wieś w km 0+000,00 - 2+100,00 07.04.2017
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu 02.03.2017
więcej »»»
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3.035.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 05.12.2016
więcej »»»
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budynku Ośrodka Zdrowia i Apteki oraz rozbiórki starego budynku w Brzeznej 05.09.2016
więcej »»»
Wybór nr II dot. Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku szkolnym 2016/2017 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana oraz przy Gminnym Żłobku w Podegrodziu, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku 01.09.2016
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2016/2017 - III 29.08.2016
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2016/2017 26.08.2016
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie