Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2020 | 09:28

„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” 15.03.2018
więcej »»»
„Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 461/3 w Podegrodziu w ramach zadania p.n.: Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu” 06.03.2018
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km. 0+770,00 potoku Wolica 05.03.2018
więcej »»»
„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej  nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K  odcinek bez nazwy  nr 293945K „ Do Burłackiego”  mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” II” 05.03.2018
więcej »»»
„Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” IV 28.02.2018
więcej »»»
„Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” 09.02.2018
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie 26.01.2018
więcej »»»
„Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018” 12.01.2018
więcej »»»
„Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II” 21.12.2017
więcej »»»
„Przygotowanie terenu pod inwestycję „Budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki” w Brzeznej” 15.12.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Wzory nr 293748 K w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270 - 1+205” „Remont drogi gminnej Do Kożucha nr 293801 K w miejscowości Długołęka – Świerkla w km 0+000 – 0+165 i w km 0+250 - 0+895” 27.11.2017
więcej »»»
„Remont mostu w ciągu drogi gminnej Pazganówka nr 293629 K w miejscowości Olszana w km 0+049 – 0+059” „Remont kładki w ciągu drogi gminnej Do Zakonnic nr 293624 K w miejscowości Olszana w km 0+004 – 0+012” 23.11.2017
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018” dotyczy części nr I i IV 13.11.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Stadeł (Hausakry) w miejscowości Stadła” 10.11.2017
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018” dotyczy części nr II i III 10.11.2017
więcej »»»
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2017/2018” 27.09.2017
więcej »»»
„Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach” 20.09.2017
więcej »»»
DOT. CZĘŚCI nr III i V: Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna” – część II „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana” – część III „Budowa chodnika przy 13.09.2017
więcej »»»
DOT. CZĘŚCI nr III: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa” – dot. części III 08.09.2017
więcej »»»
DOT: CZĘŚĆI nr I i II: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa” 07.09.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie