Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  17-09-2019 | 12:20

„Dostęp do Internetu dla 431 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podegrodzie” w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie" oraz "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - Etap II” 21.12.2017
więcej »»»
„Przygotowanie terenu pod inwestycję „Budowa Ośrodka Zdrowia i Apteki” w Brzeznej” 15.12.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Wzory nr 293748 K w miejscowości Mokra Wieś w km 0+270 - 1+205” „Remont drogi gminnej Do Kożucha nr 293801 K w miejscowości Długołęka – Świerkla w km 0+000 – 0+165 i w km 0+250 - 0+895” 27.11.2017
więcej »»»
„Remont mostu w ciągu drogi gminnej Pazganówka nr 293629 K w miejscowości Olszana w km 0+049 – 0+059” „Remont kładki w ciągu drogi gminnej Do Zakonnic nr 293624 K w miejscowości Olszana w km 0+004 – 0+012” 23.11.2017
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018” dotyczy części nr I i IV 13.11.2017
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Stadeł (Hausakry) w miejscowości Stadła” 10.11.2017
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018” dotyczy części nr II i III 10.11.2017
więcej »»»
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2017/2018” 27.09.2017
więcej »»»
„Zakup samochodu do działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach” 20.09.2017
więcej »»»
DOT. CZĘŚCI nr III i V: Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna” – część II „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana” – część III „Budowa chodnika przy 13.09.2017
więcej »»»
DOT. CZĘŚCI nr III: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa” – dot. części III 08.09.2017
więcej »»»
DOT: CZĘŚĆI nr I i II: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa” 07.09.2017
więcej »»»
DOT. CZĘŚCI nr I, II i IV:Wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących następujących inwestycji: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1549K Biczyce Dolne – Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości Brzezna i Gostwica” – część I „Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1547K, przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezna” – część II „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580K Zalesie – Jadamwola - Olszana km 13+008 do 13+336 w miejscowości Olszana” – część III „Budowa chodnika przy dro 07.09.2017
więcej »»»
„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017/2018 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu, oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania” 04.09.2017
więcej »»»
„Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w latach 2017 - 2020 dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówek i kuchni w Gimnazjum w miejscowości Brzezna, w Szkole Podstawowej w miejscowości Olszana, a także żywienie całodzienne dzieci w Przedszkolu w Brzeznej, nie korzystających z programu dożywiania” 30.08.2017
więcej »»»
„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” dot. części nr III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV 30.08.2017
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018” - III 28.08.2017
więcej »»»
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 343 506,35 zł (słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące pięćset sześć złotych 35/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu” 24.08.2017
więcej »»»
„Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Olszana i Gostwica oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Podegrodzie” dot. części nr I i II 24.08.2017
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2017/2018 - II” 10.08.2017
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE