Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  17-09-2019 | 12:20

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019” 17.08.2018
więcej »»»
Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 14.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 09.08.2018
więcej »»»
Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I „Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II „Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III „Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło 09.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 06.08.2018
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - I 27.07.2018
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418” 27.07.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 12.07.2018
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania 06.07.2018
więcej »»»
Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu 09.05.2018
więcej »»»
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz” oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m” 12.04.2018
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 29.03.2018
więcej »»»
„BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” 15.03.2018
więcej »»»
„Rozbiórka budynku gospodarczego na dz. nr 461/3 w Podegrodziu w ramach zadania p.n.: Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu” 06.03.2018
więcej »»»
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania p.n.: Odbudowa kładki w ciągu drogi gminnej " Do Mikulca" nr 293632 K w miejscowości Olszana w km 0+125 0+131, w km. 0+770,00 potoku Wolica 05.03.2018
więcej »»»
„Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla budowy (rozbudowy) drogi gminnej  nr 293946K „POLNA” wraz z dojazdami droga powiatowa nr 1549K  odcinek bez nazwy  nr 293945K „ Do Burłackiego”  mostu na potoku Brzeźnianka w miejscowości Brzezna”, wraz z dojazdami droga gminna nr 293950K „Do Żwirowni” i droga powiatowa nr 1547K w miejscowości Brzezna” II” 05.03.2018
więcej »»»
„Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Podegrodzie” IV 28.02.2018
więcej »»»
„Rozbudowa drogi gminnej nr 293791K polegająca na budowie odcinka drogi gminnej stanowiącej połączenie drogi gminnej nr 293791K „Żwirownia” i drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Podegrodzie” 09.02.2018
więcej »»»
Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Podegrodzie 26.01.2018
więcej »»»
„Odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Podegrodzie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z cmentarzy komunalnych usytuowanych w Gminie Podegrodzie w roku 2018” 12.01.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE