Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  13-03-2020 | 09:28

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr II 31.12.2018
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr I 17.12.2018
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr III i IV 13.12.2018
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019”II dotyczy części nr I, III i IV 27.11.2018
więcej »»»
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej 23.11.2018
więcej »»»
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - IV 14.11.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV” 11.10.2018
więcej »»»
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 899 271,50 zł oraz sfinansowania spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 100 728,50 zł” 31.08.2018
więcej »»»
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019” 17.08.2018
więcej »»»
Przygotowanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019, 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Szkole Podstawowej w Podegrodziu 14.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 09.08.2018
więcej »»»
Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I „Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II „Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III „Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło 09.08.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 06.08.2018
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - I 27.07.2018
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej Wola Brzezińska pod Gwizdor w miejscowości Gostwica w km 0+000 – 0+418” 27.07.2018
więcej »»»
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 12.07.2018
więcej »»»
Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2018, 2019 i 2020 roku dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z najmem stołówki i kuchni w Gminnym Żłobku w Podegrodziu oraz żywienie całodzienne dzieci w Gminnym Przedszkolu w Podegrodziu i Gminnym Żłobku w Podegrodziu nie korzystających z programu dożywiania 06.07.2018
więcej »»»
Budowa KAPLICY CMENTARNEJ w Podegrodziu 09.05.2018
więcej »»»
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz” oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m” 12.04.2018
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2018 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 29.03.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie