Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  14-11-2018 | 14:51
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2018 | 14:51
data wytworzenia dokumentu:  14-11-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - IV 14.11.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 14.11.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.32.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - IV

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - IV”

1)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr I dot. zagospodarowania terenu:

 

PABUD Adam Pasiut

z siedzibą Brzezna 380, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 643.591,76 zł brutto, terminem płatności: 30 dni
i
udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „JANDA” Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

0,00

0,00

0,00

0,00

2

PABUD

Adam Pasiut

Brzezna 380

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr II dot. branży sanitarnej:

 

Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i GAZ Marcin Pietruszka

z siedzibą Brzezna 273, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 244.724,42 zł brutto, terminem płatności: 30 dni
i
udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „JANDA” Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

0,00

0,00

0,00

0,00

2

PABUD

Adam Pasiut

Brzezna 380

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

3)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr III dot. chodnika przy drodze powiatowej:

 

PABUD Adam Pasiut

z siedzibą Brzezna 380, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 417.398,68 zł brutto, terminem płatności: 30 dni
i udzielonym okresem gwarancji:
72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „JANDA” Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

0,00

0,00

0,00

0,00

2

PABUD

Adam Pasiut

Brzezna 380

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie