Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  11-10-2018 | 11:35
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2018 | 11:35
data wytworzenia dokumentu:  11-10-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV” 11.10.2018

O g ł o s z e n i e

Podegrodzie, 11.10.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.27.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I

„Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II

„Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III

„Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480”                  cz. IV”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.

Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I

„Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II

„Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III

„Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr I:

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA Stanisław Mirek

z siedzibą Łabowa 254, 33-336 Łabowa

z ceną ofertową: 211.132,33 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

60,00

20,00

20,00

100

2

Firma Budowlano – Handlowa

„KOMPLEX – BUD”

Łukasz Wójcik

Czerniec 120

33-390 Łącko

39,60

20,00

20,00

79,60

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr II:

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA Stanisław Mirek

z siedzibą Łabowa 254, 33-336 Łabowa

z ceną ofertową: 171.646,18 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

60,00

20,00

20,00

100

3)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr III:

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA Stanisław Mirek

z siedzibą Łabowa 254, 33-336 Łabowa

z ceną ofertową: 121.054,88 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

60,00

20,00

20,00

100

2

Firma Budowlano – Handlowa

„KOMPLEX – BUD”

Łukasz Wójcik

Czerniec 120

33-390 Łącko

36,69

20,00

20,00

76,69

4)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr IV:

 

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA Stanisław Mirek

z siedzibą Łabowa 254, 33-336 Łabowa

z ceną ofertową: 167.233,41 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„MIREK” FIRMA PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWA

Stanisław Mirek

Łabowa 254

33-336 Łabowa

60,00

20,00

20,00

100

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie