Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  17-08-2018 | 12:05
data ostatniej modyfikacji:  17-08-2018 | 12:05
data wytworzenia dokumentu:  17-08-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019” 17.08.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 16.08.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.18.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.:Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.: Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2018/2019”:

1)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr I:

 

WAC - WOJ” Sp. z o.o.

z siedzibą Sośnie Dolne 18A, 33-330 Grybów

z ceną ofertową: 3,17 zł / 1 litr oleju opałowego, terminem płatności faktur: 30 dni

oraz terminem dostawy: 1 dzień

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin dostawy – w dniach

Łączna ilość punktów

1

TANKPOL – B i R MOSIO Sp. j.

ul. Piłsudskiego 54

33-230 Szczucin

57,81

20,00

20,00

97,81

2

„WAC - WOJ” Sp. z o.o.

Sośnie Dolne 18A

33-330 Grybów

60,00

20,00

20,00

100

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„GRÓD” – Spółka z o.o.

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

58,52

20,00

20,00

98,52

2)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr II:

 

WAC - WOJ” Sp. z o.o.

z siedzibą Sośnie Dolne 18A, 33-330 Grybów

z ceną ofertową: 3,17 zł / 1 litr oleju opałowego, terminem płatności faktur: 30 dni

oraz terminem dostawy: 1 dzień

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin dostawy – w dniach

Łączna ilość punktów

1

TANKPOL – B i R MOSIO Sp. j.

ul. Piłsudskiego 54

33-230 Szczucin

57,81

20,00

20,00

97,81

2

„WAC - WOJ” Sp. z o.o.

Sośnie Dolne 18A

33-330 Grybów

60,00

20,00

20,00

100

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„GRÓD” – Spółka z o.o.

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

58,52

20,00

20,00

98,52

3)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr III:

 

WAC - WOJ” Sp. z o.o.

z siedzibą Sośnie Dolne 18A, 33-330 Grybów

z ceną ofertową: 3,17 zł / 1 litr oleju opałowego, terminem płatności faktur: 30 dni

oraz terminem dostawy: 1 dzień

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin dostawy – w dniach

Łączna ilość punktów

1

TANKPOL – B i R MOSIO Sp. j.

ul. Piłsudskiego 54

33-230 Szczucin

57,81

20,00

20,00

97,81

2

„WAC - WOJ” Sp. z o.o.

Sośnie Dolne 18A

33-330 Grybów

60,00

20,00

20,00

100

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„GRÓD” – Spółka z o.o.

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

58,52

20,00

20,00

98,52

 

4)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr IV:

 

WAC - WOJ” Sp. z o.o.

z siedzibą Sośnie Dolne 18A, 33-330 Grybów

z ceną ofertową: 3,17 zł / 1 litr oleju opałowego, terminem płatności faktur: 30 dni

oraz terminem dostawy: 1 dzień

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin dostawy – w dniach

Łączna ilość punktów

1

TANKPOL – B i R MOSIO Sp. j.

ul. Piłsudskiego 54

33-230 Szczucin

57,81

20,00

20,00

97,81

2

„WAC - WOJ” Sp. z o.o.

Sośnie Dolne 18A

33-330 Grybów

60,00

20,00

20,00

100

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„GRÓD” – Spółka z o.o.

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

58,52

20,00

20,00

98,52

 

5)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr V:

 

WAC - WOJ” Sp. z o.o.

z siedzibą Sośnie Dolne 18A, 33-330 Grybów

z ceną ofertową: 3,17 zł / 1 litr oleju opałowego, terminem płatności faktur: 30 dni

oraz terminem dostawy: 1 dzień

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem dostawy:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Termin dostawy – w dniach

Łączna ilość punktów

1

TANKPOL – B i R MOSIO Sp. j.

ul. Piłsudskiego 54

33-230 Szczucin

57,81

20,00

20,00

97,81

2

„WAC - WOJ” Sp. z o.o.

Sośnie Dolne 18A

33-330 Grybów

60,00

20,00

20,00

100

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„GRÓD” – Spółka z o.o.

Podegrodzie 210A

33-386 Podegrodzie

58,52

20,00

20,00

98,52

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie