Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  09-08-2018 | 11:24
data ostatniej modyfikacji:  09-08-2018 | 11:24
data wytworzenia dokumentu:  09-08-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I „Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II „Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III „Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV „Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło 09.08.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 08.08.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.14.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I

„Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II

„Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III

„Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV

„Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V

„Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie” cz. VI

„Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla” cz. VII

„Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi” cz. VIII

„Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś” cz. IX

„Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła” cz. X

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.

„Remont drogi gminnej Do Naszacowic w miejscowości Juraszowa i Remont drogi gminnej Soślina w miejscowości Naszacowice” cz. I

„Remont drogi gminnej w kierunku Szajewskiego i Pałaca w miejscowości Brzezna” cz. II

„Remont drogi gminnej Zielona (Młynówka do granicy z Olszaną) w miejscowości Olszanka” cz. III

„Remont drogi gminnej w stronę Barczynki (koło posesji Jagiełko-Różańska) w miejscowości Podegrodzie” cz. IV

„Remont drogi gminnej Tłoki (od Potońca do Pawlika) w miejscowości Podrzecze” cz. V

„Remont drogi gminnej Koło Kroczka na Stolicę (koło Błaszczyk - Szabla) w miejscowości Podegrodzie” cz. VI

„Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka-Świerkla” cz. VII

„Remont drogi gminnej Graniczna koło Gancarczyka w miejscowości Rogi” cz. VIII

„Remont drogi gminnej Osowie (od skrzyżowania do kapliczki) w miejscowości Mokra Wieś” cz. IX

„Remont drogi gminnej Koło Maciuszka i Golonki w miejscowości Stadła” cz. X

1)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr I:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 323.883,18 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

48,89

20,00

20,00

88,89

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

52,71

20,00

20,00

92,71

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

 

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr II:

 

„IMBUD” Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 163.991,20 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

56,01

20,00

20,00

96,01

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

55,74

20,00

20,00

95,74

3)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr III:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 151.766,75 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

50,37

20,00

20,00

90,37

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

51,85

20,00

20,00

91,85

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

4)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr IV:

 

IMBUD” Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 76.742,90 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

52,32

20,00

20,00

92,32

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

54,42

20,00

20,00

94,42

5)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr V:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 57.013,73 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

52,41

20,00

20,00

92,41

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

42,88

20,00

20,00

82,88

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

6)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr VI:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 166.067,64 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

47,77

20,00

20,00

87,77

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

52,16

20,00

20,00

92,16

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

7)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr VII:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 197.254,73 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

48,24

20,00

20,00

88,24

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

53,08

20,00

20,00

93,08

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

8)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr VIII:

 

„IMBUD” Ignacy Śledź

z siedzibą Naszacowice 124, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 113.523,31 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

50,94

20,00

20,00

90,94

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

49,42

20,00

20,00

89,42

9)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr IX:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 188.066,57 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

48,57

20,00

20,00

88,57

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

52,61

20,00

20,00

92,61

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

10) wybrana została oferta nr 3 dla części nr X:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

z siedzibą ul. Jagodowa 55, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 69.341,56 zł, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz udzielonym okresem gwarancji: 72 m-ce

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Okres rękojmi
i gwarancji

Łączna ilość punktów

1

„IMBUD” Ignacy Śledź

 

Naszacowice 124

33-386 Podegrodzie

57,08

20,00

20,00

97,08

2

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe ZIBUD Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

48,87

20,00

20,00

88,87

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Spółka Akcyjna

ul. Jagodowa 55

33-300 Nowy Sącz

60,00

20,00

20,00

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie