Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  06-08-2018 | 15:15
data ostatniej modyfikacji:  06-08-2018 | 15:15
data wytworzenia dokumentu:  06-08-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III 06.08.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 06.08.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.19.2018

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - III:

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 1:

 

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

z siedzibą ul. Graniczna 15, 34-600 Limanowa

z ceną ofertową: 26.254,80 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i terminem płatności faktur:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

ul. Graniczna 15

34-600 Limanowa

60,00

20,00

20,00

100

 

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 2:

 

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

z siedzibą ul. Graniczna 15, 34-600 Limanowa

z ceną ofertową: 11.934,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i terminem płatności faktur:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

ul. Graniczna 15

34-600 Limanowa

60,00

20,00

20,00

100

 

 

3)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 3:

 

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

z siedzibą ul. Graniczna 15, 34-600 Limanowa

z ceną ofertową: 4.773,60 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 15 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i terminem płatności faktur:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

ul. Graniczna 15

34-600 Limanowa

60,00

20,00

20,00

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie