Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  27-07-2018 | 12:37
data ostatniej modyfikacji:  27-07-2018 | 12:37
data wytworzenia dokumentu:  27-07-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - I 27.07.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 26.07.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.15.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - I

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 - I:

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr I:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu

z siedzibą ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 6.612,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 14 dni
oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 60 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 22

33-310 Nowy Sącz

60

20

20

100

 

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr II:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu

z siedzibą ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 6.612,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 14 dni
oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 60 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 22

33-310 Nowy Sącz

60

20

20

100

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie