Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  12-07-2018 | 12:48
data ostatniej modyfikacji:  12-07-2018 | 12:48
data wytworzenia dokumentu:  12-07-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019 12.07.2018

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 12.07.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.12.2018

               

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2018/2019:

1)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 1:

 

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

z siedzibą Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 4.947,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz c
zasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 10 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i terminem płatności faktur:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego
w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

Podegrodzie 243

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

 

2)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 2:

 

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

z siedzibą Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 71.731,50 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz c
zasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 10 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i terminem płatności faktur:

 

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

Podegrodzie 243

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

 

3)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 3:

 

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

z siedzibą Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 1.978,80 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz c
zasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 10 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i terminem płatności faktur:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

Podegrodzie 243

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

 

4)    wybrana została oferta nr 1 dla części nr 4:

 

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

z siedzibą Podegrodzie 243, 33-386 Podegrodzie

z ceną ofertową: 148,41 zł brutto, terminem płatności faktur: 30 dni
oraz c
zasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 10 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny i terminem płatności faktur:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

Podegrodzie 243

33-386 Podegrodzie

60,00

20,00

20,00

100

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie