Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  12-04-2018 | 13:35
data ostatniej modyfikacji:  12-04-2018 | 13:35
data wytworzenia dokumentu:  12-04-2018
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz” oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m” 12.04.2018

Ogłoszenie

Podegrodzie, 12.04.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.10.2018        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:

-      Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.

-      Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz” oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,

-      Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadań:

-      Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1542 K Naszacowice – Łącko w miejscowości Olszana na odcinku 750 m.

-      Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293924 K „Strzyganiec – Litacz” oraz nr 293940 K „Zapadliska – Brzezna” w miejscowości Brzezna na odcinku 1.300 m,

-      Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 293960 K „Do Kościoła” i drodze powiatowej 1548 K „Trzetrzewina – Podrzecze” w miejscowości Chochorowice na odcinku 400 m

1)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr I:

 

TUKAN Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Bolesława Prusa 127G, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 6.396,00 , terminem płatności faktury: 30 dni
oraz terminem na usunięcia wad i usterek: 5 dni

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem usunięcia wad i usterek otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem usunięcia wad i usterek:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Termin usunięcia wad
i usterek

Łączna ilość punktów

1

Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Robót Elektrycznych Robert Polut

ul. Osiedle Na Stoku 65A/7

25-437 Kielce

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SAHARAM GROUP Spółka z o.o.

Pl. Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

44,44

20

20

84,44

3

TUKAN Sp. z o.o.

 

ul. Bolesława Prusa 127G

33-300 Nowy Sącz

60,00

20

20

100

2)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr II:

 

TUKAN Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Bolesława Prusa 127G, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 11.070,00 , terminem płatności faktury: 30 dni
oraz terminem na usunięcia wad i usterek: 5 dni

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem usunięcia wad i usterek otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem usunięcia wad i usterek:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Termin usunięcia wad
i usterek

Łączna ilość punktów

1

Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Robót Elektrycznych Robert Polut

ul. Osiedle Na Stoku 65A/7

25-437 Kielce

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SAHARAM GROUP Spółka z o.o.

Pl. Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

26,63

20

20

66,63

3

TUKAN Sp. z o.o.

 

ul. Bolesława Prusa 127G

33-300 Nowy Sącz

60,00

20

20

100

3)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr III:

 

TUKAN Sp. z o.o.

z siedzibą ul. Bolesława Prusa 127G, 33-300 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 5.535,00 , terminem płatności faktury: 30 dni
oraz terminem na usunięcia wad i usterek: 5 dni

U Z A S A D N I E N I E

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem usunięcia wad i usterek otrzymała największą łączną sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz terminem usunięcia wad i usterek:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena

Termin płatności faktur

Termin usunięcia wad
i usterek

Łączna ilość punktów

1

Projektowanie Nadzór i Wykonawstwo Robót Elektrycznych Robert Polut

ul. Osiedle Na Stoku 65A/7

25-437 Kielce

0,00

0,00

0,00

0,00

2

SAHARAM GROUP Spółka z o.o.

Pl. Jana Kilińskiego 2

35-005 Rzeszów

43,27

20

20

83,27

3

TUKAN Sp. z o.o.

 

ul. Bolesława Prusa 127G

33-300 Nowy Sącz

60,00

20

20

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie