Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  31-10-2009 | 00:20
data ostatniej modyfikacji:  17-10-2019 | 08:58

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 17.10.2019
więcej »»»
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 695 101 zł (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto jeden złotych 00/100) przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r. w wysokości 4 627 390,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 67 710,55 zł” II 17.09.2019
więcej »»»
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej” 28.08.2019
więcej »»»
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020” 21.08.2019
więcej »»»
Dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu oraz do placówek oświatowych z terenu Gminy Podegrodzie w sezonie grzewczym 2019/2020 14.08.2019
więcej »»»
„Remont drogi gminnej Do Golonki (od Iwańskich do Piekarskich) w miejscowości Brzezna” cz. I „Remont drogi gminnej Rębacz (Kolbuszówka) w miejscowości Długołęka Świerkla” cz. II „Remont drogi gminnej Krawcówka (od sklepu w kierunku Golonki) w miejscowości Juraszowa” cz. III „Remont drogi gminnej Osiedleniowa (od starego sklepu) w miejscowości Olszanka” cz. IV „Remont drogi gminnej Równia (w stronę Ubika) w miejscowści Olszanka” cz. V „Remont drogi gminnej Koło Kroczka (koło Szabli) w miejscowości Podegrodzie” cz. VI „Remont drogi gminnej Do Ols 14.08.2019
więcej »»»
„Remont drogi rolniczej „Łąki Mrozówki” w miejscowości Gostwica” cz. I „Remont drogi gminnej „Działy” w miejscowości Rogi” cz. II 25.07.2019
więcej »»»
Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej na potrzeby Gminnego Żłobka i Przedszkola w Brzeznej 24.07.2019
więcej »»»
Remont pomieszczeń przeznaczonych pod Oddział Przedszkolny w budynku Szkoły Podstawowej w Podegrodziu 05.07.2019
więcej »»»
Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni 02.07.2019
więcej »»»
„Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego – Edukacyjno – Wychowawczego w Ochotnicy Dolnej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2019/2020” II 13.05.2019
więcej »»»
„Uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Podegrodzie w 2019 r. emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi” 16.04.2019
więcej »»»
„Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 20.03.2019
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr II 31.12.2018
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr I 17.12.2018
więcej »»»
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych z terenu Gminy Podegrodzie w latach 2019-2022” dot. części nr III i IV 13.12.2018
więcej »»»
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019”II dotyczy części nr I, III i IV 27.11.2018
więcej »»»
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II dot. drogi wewnętrznej 23.11.2018
więcej »»»
BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ” ETAP II - IV 14.11.2018
więcej »»»
„Remont drogi gminnej „Stronie-Niwka” nr 293730 K w miejscowości Rogi w km 0+260 - 0+900” cz. I „Remont drogi gminnej „Na Działy II” nr 293819 K w miejscowości Długołęka-Świerkla w km 0+000 - 0+385” cz. II „Remont drogi gminnej „Koło Iwana” nr 293633 K w miejscowości Olszana w km 0+310 - 0+670” cz. III „Remont drogi gminnej „Słocina” nr 293902 K w miejscowości Gostwica w km 0+000 - 0+480” cz. IV” 11.10.2018
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE