Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  21-08-2019 | 12:54
data ostatniej modyfikacji:  21-08-2019 | 12:54
data wytworzenia dokumentu:  21-08-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020” 21.08.2019

Ogłoszenie

 

Podegrodzie, 21.08.2018 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.13.2019        

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n.: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020”

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n.: Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Podegrodzie w roku szkolnym 2019/2020”:

1)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr I:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu

z siedzibą ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 22.272,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 14 dni
oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 60 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 72,66.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

Przewóz – Osobowo – Towarowy

Piotr Majewski Dariusz Majewski Sp. Jawna

Podegrodzie 243

33-386 Podegrodzie

21,10

20

20

61,20

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 22

33-310 Nowy Sącz

60

9,33

3,33

72,66

3

-

 

-

-

-

-

-

 

2)    wybrana została oferta nr 2 dla części nr II:

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu

z siedzibą ul. Wyspiańskiego 22, 33-310 Nowy Sącz

z ceną ofertową: 4.524,00 zł brutto, terminem płatności faktur: 14 dni
oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 60 min

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

-

 

-

-

-

-

-

2

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

Sp. z o.o. w Nowym Sączu

ul. Wyspiańskiego 22

33-310 Nowy Sącz

60

20

20

100

3

-

 

-

-

-

-

-

 

3)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr III:

 

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

z siedzibą ul. Graniczna 15, 34-600 Limanowa

z ceną ofertową: 4.500,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni

oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

-

 

-

-

-

-

-

2

-

 

-

-

-

-

-

3

Firma Handlowo – Usługowa
Krzysztof Czachurski

ul. Graniczna 15
34-600 Limanowa

60

20

20

100

 

4)    wybrana została oferta nr 3 dla części nr IV:

 

Firma Handlowo – Usługowa Krzysztof Czachurski

z siedzibą ul. Graniczna 15, 34-600 Limanowa

z ceną ofertową: 7.500,00 zł, terminem płatności faktur: 30 dni

oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii: 30 minut

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 100.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
-
w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii

Łączna ilość punktów

1

-

 

-

-

-

-

-

2

-

 

-

-

-

-

-

3

Firma Handlowo – Usługowa
Krzysztof Czachurski

ul. Graniczna 15
34-600 Limanowa

60

20

20

100

 

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie