Ogłoszenia o wyborze ofert

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 
data publikacji:  20-03-2019 | 11:19
data ostatniej modyfikacji:  20-03-2019 | 11:19
data wytworzenia dokumentu:  20-03-2019
autor dokumentu: Agnieszka Połeć
ostatnio modyfikowal: Agnieszka Poleć
   
„Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie” 20.03.2019

Ogłoszenie

Podegrodzie, 19.03.2019 r.

Znak: DIN-ZA.271.1.1.2019

 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie

 

Działając w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu przetargowym p.n. „Utwardzenie istniejącego placu kostką brukową na potrzeby krzewienia tradycji i kultury we wsi Podegrodzie:

1)    wybrana została oferta 4:

 

Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne Aleksandra Masiarz

z siedzibą Kamienica 99, 34-608 Kamienica

z ceną ofertową: 239.824,82 zł brutto, terminem płatności: 30 dni
i udzielonym okresem gwarancji: 60 m-ce

 

U z a s a d n i e n i e

Wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki udziału w postępowaniu, oferta jest zgodna ze specyfikacją i ustawą Prawo zamówień publicznych. W wyniku wyliczenia punktów za kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji oferta otrzymała największą łączną maksymalna sumę punktów: 96,67.

Zestawienie Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w kryterium ceny, terminem płatności faktur oraz udzielonym okresem gwarancji:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres
Wykonawcy

Cena
- w złotych

Termin płatności faktur
– w dniach

Okres gwarancji – w miesiącach

Łączna ilość punktów

1

TIT BRUK Tomasz Knopik

 

ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

49,87

20,00

17,22

87,09

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „BUDOMAX”

inż. Marian Kościsz

ul. Tłoki 34

33-300 Nowy Sącz

53,18

20,00

20,00

93,18

3

„WAL-BRUK” Usługi Brukarskie

Andrzej Waligóra

Naszacowice 27

33-386 Podegrodzie

53,36

20,00

16,67

90,03

4

Usługi Budowlane i Wykopy Ziemne

Aleksandra Masiarz

Kamienica 99

34-608 Kamienica

60,00

20,00

16,67

96,67

5

Zakład Usług Malarsko – Drogowych

A.Sarata J.Sarata
Spółka Jawna

ul. Magazynowa 7

33-300 Nowy Sącz

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Zakład Budowlany „MIGA-GIPS” Jan Migacz

Długołęka Świerkla 165

33-386 Podegrodzie

52,48

20,00

20,00

92,48

7

Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „ZIBUD” Grzegorz Zając

Kamienica 477

34-608 Kamienica

49,82

20,00

20,00

89,92

8

Firma Usługowo – Handlowa „DD-BUD”

Damian Dąbrowski

Łącko 770

33-390 Łącko

55,48

20,00

20,00

95,48

9

„PABUD” Adam Pasiut

 

Brzezna 380

33-386 Podegrodzie

42,02

20,00

20,00

82,02

10

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo – Handlowe „JANDA”

Janina Duda

Łostówka 271

34-730 Mszana Dolna

52,33

20,00

20,00

92,33

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie