sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

2007 rok

 
data publikacji:  30-04-2008 | 14:15
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:06
wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłat na raty, pomoc publiczna

   więcej »»»

sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Rb-ST   więcej »»»

sprawozdanie o stanie należności

Rb-N   więcej »»»

sprawozdanie o nadwyżce-deficycie

Rb-NDS   więcej »»»

sprawozdanie o stanie zobowiązań

Rb-Z   więcej »»»

sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych

RbPDP   więcej »»»

wykonanie budżetu gminy za 2007 rok

informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2007 rok wykonanie budżetu   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie