Decyzje i postanowienia

Karty informacyjne

 
data publikacji:  24-07-2008 | 14:13
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:06
2008/B/11

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:” Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia po wale przeciwpowodziowym”    więcej »»»

2008/B/10

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid. nr 532/1 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2008/B/9

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid. nr 521/40 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2008/B/8

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid. nr 363 w miejscowości Naszacowice   więcej »»»

2008/B/7

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid. nr 624/5 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2008/B/6

Zezwolenie na usuniecie drzew na działce ewid. nr 459/2 w Podegrodziu   więcej »»»

2008/B/5

Postanowienie w sprawie zobowiązania inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie określonym w art. 52 ustawy Prawo Ochrony Środowiska dla przed. pn.: ”Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzia p   więcej »»»

2008/B/4

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid. nr 248 w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

2008/B/3

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych    więcej »»»

2008/B/2

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid. nr 394 w miejscowości Brzezna   więcej »»»

2008/B/1

Zezwolenie na usunięcie drzew na działce ewid. nr 113 w miejscowości Podrzecze   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie