2008 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  19-02-2009 | 12:56
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Zarządzenie Nr 330/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 15.12.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 321/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 31.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 318/2008 w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2008 r. dniem wolnym od pracy. 28.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 315/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 20.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 310/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 14.10.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 303/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 22.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 299/2008 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Urzędzie 15.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 297/2008 w sprawie wewnętrznej struktury i etatyzacji Składowiska Odpadów Komunalnych 15.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr296/2008 w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz etatyzacji w komórce organizacyjnej Urzędu Gminy Podegrodzie o nazwie "Hala Sportowa" 11.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 295/08 w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Urzędzie Gminy Podegrodzie 08.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 294/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 04.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 290/08 powołania Komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Podegrodzie 01.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 291/08 w sprawie powierzenia Pani Janinie Bawełkiewicz pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszance 01.09.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr281/2008 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 07.08.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 280/08 w sprawie powołania Komisji przetargowej 06.08.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 274/08 w sprawie ustalenia zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży i obuwia roboczego dla pracowników 14.07.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 273/2008 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 08.07.2008
więcej »»»
Zarzadzenie Nr 272/2008 w sprawie określenia środków przeznaczonych jako udział własny do zadania "Usuwanie skutków osuwisk na terenie Gminy Podegrodzie" ... 02.07.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 270/2008 w sprawie przekazania w użyczenie działki ewidencyjnej nr 271/3 w Olszanie 01.07.2008
więcej »»»
Zarządzenie Nr 271/2008 w sprawie zasad funkcjonowania Gminnej Hali Sportowej w Brzeznej 01.07.2008
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie