2008 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  29-04-2009 | 14:43
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr 210/XXX/2008w sprawie programu współpracy Gminy Podegrodzie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 29.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 209/XXX/2008 w sprawie ustalenia ceny za odpady przyjmowane na Gminne Składowisko Odpadów 29.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 207/XXX/2008 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 29.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 208/XXX/2008 w sprawie: przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 29.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 206/XXX/2008 w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2008r oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2008r Nr 109/XVI/2007 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 29.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 197/XXIX/2008 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 199/XXIX/2008 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009. 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 204/XXIX/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 200/XXIX/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr 192/XXVIII/2008 Rady Gminy w Podegrodziu z dnia 13 listopada 2008 r. 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 201/XXIXw sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Ojca Świętego Jana Pawła II 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 205/XXIX/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 198/XXIX/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 202/XXIX/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Ciągło i Pana Andrzeja Ciągło z dnia 04.11.2008r 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 196/XXIX/2008 w sprawie udzielenia w 2008 r. pomocy finansowej dla Gminy Chełmiec 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 194/XXIX/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2008r Nr 109/XVI/2007 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 195/XXIX/2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr 156/XXIV/2008 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 17 lipca 2008r. 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 203/XXIX/2008 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej do gminnego zasobu nieruchomości 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2009 Nr 193/XXIX/2008 17.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 191/XXVIII/2008 w sprawie ustalenie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie 13.11.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 192/XXVIII/2008 w sprawie przystąpienia Gminy Podegrodzie – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 13.11.2008
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie