Podinspektor ds. organizacyjnych w ropo

NABORY ZAKOŃCZONE

 
data publikacji:  19-02-2008 | 14:20
data ostatniej modyfikacji:  19-02-2008 | 14:20
Informacja o wynikach naboru

 

Podegrodzie, dnia 15 lutego  2008 r.

 

 

 

Urząd Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze.

 

Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. organizacyjnych w Referacie Obsługi Placówek Oświatowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów KC

1.

Mariusz Tomczyk

Gostwica

 

UZASADNIENIE

 

W wyniku głosowania Komisja ustaliła, iż Pan Mariusz Tomczyk wykazał się największą wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz posiadanym doświadczeniem zawodowym w zakresie objętym przedmiotem naboru.

 

Zastępca Wójta Gminy Podegrodzie – Przewodnicząca Komisji ds. Naboru

 (-) mgr Małgorzata Zygmunt

 

 

Uwaga- informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Podegrodzie i na tablicy informacyjnej Urzędu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

««« powrót
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie