projekt budżetu gminy na 2008 rok

2008 rok

 
data publikacji:  31-12-2007 | 14:58
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Z.III.SO.II_4016_21_07

Uchwałą Składu Orzekającego Kolegium RIO w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2008 rok prognozy kwoty długu Gminy Podegrodzie   więcej »»»

Uchwała Z.III.SO.II_4015_21_07

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Podegrodzie w projekcie budżetu na 2008 rok   więcej »»»

Uchwała Nr Z.III.SO.II_4011_21_07

Uchwała Składu Orzekającego Kolegium RIO dotycząca zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Podegrodzie na 2008 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego   więcej »»»

projekt budżetu gminy na 2008 rok

projekt   więcej »»»

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie