NABORY ZAKOŃCZONE

NABÓR PRACOWNIKÓW

 

Referent ds. inwestycji, remontów i oświetlenia

Kierownik Gminnej Stołówki w Brzeznej

Nabór na stanowisko Pielęgniarki/Pielęgniarza w Gminnym Żłobku w Brzeznej

Opiekun w Gminnym Żłobku w Brzeznej

Dyrektor Gminnego Żłobka w Brzeznej

Referent ds. obsługi sekretariatu i promocji

Referent ds. zamówień publicznych, informatyki, promocji i rozwoju lokalnego

Referent ds. finansowo-budżetowych

Kierownik Referatu ds. obsługi organów gminy i Urzędu w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Referent ds. zamówień publicznych

Kierownik Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Referent ds. księgowych w Referacie Obsługi Placówek Oświatowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Referent ds. finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Referent ds. finansowo-budżetowych w Urzędzie Gminy Podegrodzie

Referent ds. płacowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podegrodziu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu

Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Referent ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ewidencji ludności i archiwum zakładowego

Kierownik Referatu Inwestycji

Referent ds. organizacyjnych i obsługi informatycznej

Referent ds. organizacyjno-finansowych

konkurs na stanowisko dyrektora

Podinspektor - Ekodoradca

Młodszy Referent ds. rolnictwa

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i gimnazjum

Referent ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych

Referent ds. organizacyjno-finansowych

Podinspektor ds. inwestycji, remontów i oświetlenia

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze

Konkurs na stanowisko dyrektora

konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Olszanie i Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Podegrodziu

Podinspektor ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych

referent ds. finansowo-budżetowych i należności cywilno-prawnych

konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. płka Narcyza Wiatra w Gostwicy

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Konkurs na stanowiska Dyrektorów szkół

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Młodszy Referent ds. płacowo-organizacyjnych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu

KIEROWNIK REFERATU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI i REMONTÓW.

Konkurs na stanowisko dyrektora - ogłoszenie

Konkursy na stanowiska dyrektorów - ogłoszenie

Podinspektor ds. budżetowo-płacowych

Podinspektor ds. promocji gminy i pozyskiwania środków pomocowych

Informatyk w Zespole ds. Administracji i Spraw Obywatelskich - Nabór na stanowisko Informatyka w Zespole ds. Administracji i Spraw Obywatelskich

Podpispektor ds. inwestycji i remontów - Nabór na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i remontów

Podinspektor ds. budżetowych w Zespole Finansowo- Budżetowym

Inspektor ds. zamówień publicznych i sieci wodociągowej - Nabór na stanowisko Inspektora ds. zamówień publicznych i sieci wodociągowej

Podinspektor ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i .... - Nabór na stanowisko podinspektora ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury drogowej

Podinspektor ds. bud., zagosp. przestrzennego i infr. drogowej

Podinspektor ds. organizacyjnych w ropo

Podinspektor ds. Inwestycji i Remontów

Konkurs na stanowiska dyrektorów - ogłoszenie

Księgowy w Referacie Obsługi Placówek Oświatowych

Księgowy/ROPO

Inspektor ds. organizacyjnych

Inspektor ds. inwestycji i remontów

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie