NABÓR PRACOWNIKÓW

 

REGULAMIN NABORU - Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Podegrodzie

NABORY W TOKU

NABORY ZAKOŃCZONE

Konkurs na stanowiska Dyrektorów szkół

 
Podmioty udostępniające informacje publiczne: URZĄD GMINY PODEGRODZIE