sprawozdanie budżetowe za 2006 r.

2006 rok

 
data publikacji:  27-07-2007 | 11:13
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:06
wykonanie budżetu gminy za 2006 rok 31.05.2007
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2006 rok 31.05.2007
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań 31.05.2007
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce-deficycie za 2006 rok 31.05.2007
więcej »»»
wykaz osób prawnych i fizycznych - udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenie spłat na raty, pomoc publiczna 31.05.2007
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie