sprawozdanie budżetowe za I półrocze 2007 r.

2007 rok

 
data publikacji:  27-11-2007 | 10:04
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:06
wykonanie planu dochodów budżetowych 27.07.2007
więcej »»»
wykonanie planu wydatków budżetowych 27.07.2007
więcej »»»
sprawozdanie o stanie należności 27.07.2007
więcej »»»
sprawozdanie o nadwyżce-deficycie 27.07.2007
więcej »»»
sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych 27.07.2007
więcej »»»
sprawozdanie o stanie zobowiązań 27.07.2007
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie