SZUKAJ

 
Szukaj:


1. Informacja o losowaniu składów Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Podegrodzie
w dniu 13 sierpnia 2015r. o godz. 9.00
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15228/informacja-o-losowaniu-skladow-obwodowych-komisji-ds-referendum-w-gminie-podegrodzie.html
2. Informacja o składach Obwodowych Komisji ds. Referendum
powołanych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15258/informacja-o-skladach-obwodowych-komisji-ds-referendum.html
3. informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. znak: ZPOW-803-14/15
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15035/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-22-czerwca-2015-r-znak-zpow-803-14-15.html
4. informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. znak: ZPOW-803-15/15
o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15036/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-22-czerwca-2015-r-znak-zpow-803-15-15.html
5. informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 czerwca 2015 r. znak: ZPOW-803-16/15
o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15037/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-22-czerwca-2015-r-znak-zpow-803-16-15.html
6. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 27 lipca 2015
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15172/obwieszczenie-wojta-gminy-podegrodzie-z-27-lipca-2015.html
7. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Podegrodzie z 30 czerwca 2015
w sprawie liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15047/obwieszczenie-wojta-gminy-podegrodzie-z-30-czerwca-2015.html
8. Zarządzenie nr 147/2015 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 13 sierpnia 2015r.
w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia na terenie Gminy Podegrodzie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
http://bip.podegrodzie.pl/pl/60005/1,15246/zarzadzenie-nr-147-2015-wojta-gminy-podegrodzie-z-dnia-13-sierpnia-2015r.html
9. Zarządzenie Nr 240/2004 w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentów z referendum ogólnokrajowego
zarz_240_komisja_do_zniszczenia_dokumentow.pdf (81.52 Kb)...
http://bip.podegrodzie.pl/pl/4926/1,7302/zarzadzenie-nr-240-2004-w-sprawie-powolania-komisji-do-zniszczenia-dokumentow-z-referendum-ogolnokrajowego.html
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie