Rejestry i ewidencje

INNE

 
data publikacji:  12-11-2009 | 10:06
data ostatniej modyfikacji:  08-12-2016 | 11:41
ostatnio modyfikowal: Krzysztof Bochniarz

1.      rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej

2.      rejestr uchwał Rady Gminy

3.      rejestr interpelacji i wniosków radnych

4.      rejestr delegacji

5.      rejestr zarządzeń wójta

6.      rejestr wniosków o udostępnienie danych ze zbiorów danych osobowych

7.      rejestr pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych

8.      rejestr pracowników zwolnionych z Urzędu Gminy, robót publicznych i prac interwencyjnych

9.      rejestr stażu pracy i nagród jubileuszowych pracowników

10.  rejestr kar porządkowych pracowników Urzędu Gminy

11.  rejestr aktów nadania stopnia zawodowego dla nauczycieli

12.  rejestr umów cywilno-prawnych

13.  rejestr wymiarowy w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, gospodarowanie odpadami

14.  rejestr deklaracji osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, gospodarowanie odpadami

15.  rejestr ulg w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości, gospodarowanie odpadami

16.  rejestr decyzji przypisowych,  odpisowych, umorzeniowych

17.  rejestr umów

18.  rejestr opłat użytkowania wieczystego gruntów

19.  rejestr zamówień publicznych

20.  ewidencja księgowo – podatkowa

21.  ewidencja płacowo – ubezpieczeniowa

22.  ewidencja podatku VAT

23.  ewidencja środków trwałych i przedmiotów

24.  rejestr planów zagospodarowania przestrzennego

25.  rejestr decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

26.  rejestr numeracji porządkowej nieruchomości

27.  rejestr umów dzierżawy gruntów będących własnością gminy Podegrodzie

28.  rejestr wniosków o przydział lokali mieszkalnych

29.  rejestr zaświadczeń dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych

30.  rejestr dzierżawy gruntów i opłat za wieczyste użytkowanie

31.  rejestr przedpoborowych

32.  ewidencja działalności gospodarczej

33.  ewidencja ludności i dowodów osobistych

34.  rejestr uchwał Rady Gminy

35.  rejestr interpelacji i wniosków radnych

36.  rejestr działalności regulowanej

37.  rejestr gospodarstw agroturystycznych

38.  rejestr skarg i wniosków

39.  rejestr kontroli

40. rejestr petycji

41. rejestr instytucji kultury

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie