2007 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  10-07-2008 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr 77/XI/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 27.07.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 76/XI/2007 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół... 27.07.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 75/XI/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza 27.07.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 74/XI/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 27.07.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 69/X/2007 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Podegrodzie do przystąpienia do opracowania ewidencji dróg... 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 73/X/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu do wydawania decyzji administracyjnych 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 72/X/2007 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Loaklnego Gminy Podegrodzie na lata 2007-2013 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 71/X/2007 w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 70/X/2007 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 68/X/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację usługi... 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 67/X/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiążania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego... 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 66/X/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla MIasta Nowego Sącza 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 65/X/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Wojewóztwa Małopolskiego... 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 64/X/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała nr 63/X/2007 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2007 rok 29.06.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 62/IX/2007 w sprawie przekazania nieruchomości w formie darowizny 30.05.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 61/IX/2007 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych 30.05.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 60/IX/2007 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Podegrodzie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 30.05.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 59/IX/2007 w sprawie zmiany Uchwały nr 17/IV/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profialktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 30.05.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 58/IX/2007 w sprawie nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Brzeznej-Litaczu 30.05.2007
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie