2007 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  10-07-2008 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr 97/XIV/2007 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia 25.10.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 94/XIV/2007 w sprawie zmiany Statutu Gminy Podegrodzie 25.10.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 91/XIV/2007 w sprawie zmian w budzecie Gminy na 2007 rok 25.10.2007
więcej »»»
Uchwała nr 92/XIV/2007 w sprawie zmiany uchwały dot. GPPiRPA 25.10.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 93/XIV/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 167/XXIX/2005 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 marca 2005 roku. 25.10.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 95/XIV/2007 w sprawie zmiany Statutu Urzędu Gminy Podegrodzie 25.10.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 96/XIV/2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu 25.10.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 89/XIII/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 26.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 90/XIII/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 26.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 87/XII/2007 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 85/XII/2007 w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w zł dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podegrodziu 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 81/XII/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 86/XII/2007 w sprawie powołania "Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników... 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 83/XII/2007 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania finansowego 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 84/XII/2007 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2011 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 88/XII/2007 w sprawie przejęcia zadania z zakresu amninistracji rządowej przez administarcję samorządową 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 82/XII/2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr 54/IX/2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi powiatowemu 05.09.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 78/XI/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Podegrodzie 27.07.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 79/XI/2007 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Podegrodzie 27.07.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 80/XI/2007 w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Podegrodzie 27.07.2007
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie