2007 rok

UCHWAŁY

 
data publikacji:  10-07-2008 | 13:31
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Uchwała Nr 114/XVII/2007 w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych 10.07.2008
więcej »»»
Uchwała Nr 112/XVII/2007 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 28.12.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 116/XVII/2007 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 28.12.2007
więcej »»»
Uchwała nr 117/XVII/2007 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wóta Gminy Podegrodzie 28.12.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 111/XVII/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r oraz zmiany uchwały budżetowej 28.12.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 115/XVII/2007 w sprawie ustalenia wysokości diety oraz zasad zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady 28.12.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 113/XVII/2007 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie 28.12.2007
więcej »»»
Uchwała budżetowa Gminy Podegrodzie na rok 2008 Nr 109/XVI/2007 20.12.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 110/XVI/2007 w sprawie przekazania oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Gminy Podegrodzie do Biura Lustracyjnego IPN 20.12.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 108/XVI/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok 20.12.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 104/XV/2007 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 105/XV/2007 w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Podegrodziu 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 106/XV/2007 w sprawie zamiaru utworzenia zespołu szkół 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 103/XV/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 98/XV/2007 w sprwie zmian w budżecie gminy na 2007 rok 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 99/XV/2007 w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XI/2007 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 100/XV/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 101/XV/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 102/XV/2007 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 22.11.2007
więcej »»»
Uchwała Nr 107/XV/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Podegrodzie o obowiązku przedłożenia Radzie miny Podegrodzie oświadczenia lustracyjnego 22.11.2007
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie