2007 rok

ZARZĄDZENIA

 
data publikacji:  14-07-2008 | 10:32
data ostatniej modyfikacji:  12-11-2009 | 11:05
Zarządzenie Nr 195a/2007 w sprawie cofnięcia upoważnień wydanych Pani Apolonii Nowak i Pani Grażynie Malinowskiej 31.12.2007
więcej »»»
Zarządzenie Nr190/2007 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 21.12.2007
więcej »»»
Zarządzenie Nr 149/2007 w sprawie ustalenia „Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych 20.09.2007
więcej »»»
Zarządzenie Nr 134/2007 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 31.08.2007
więcej »»»
Zarządzenie Nr 110/2007 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Podegrodzie 23.07.2007
więcej »»»
Zarządzenie Nr 23/2007 w sprawie zwołania zebrań wiejskich 25.03.2007
więcej »»»
 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie