Strona

 

Archiwalny BIP Urzędu Gminy Podegrodzie

Aktualny BIP znajduje się pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/ugpodegrodzie

 

podegrodzie.jpg (194.38 Kb)

Urząd Gminy Podegrodzie

33-386 Podegrodzie 248
województwo małopolskie powiat nowosądecki

Numery tel/fax.

Tel:  (0-18) 445-90-33 
        (0-18) 445-90-66
        (0-18) 445-90-41

Fax:  (0-18) 448-49-51

Adresy e-mail:

 adresy_e-mail_b2.png (4.47 Kb)

 

Godziny pracy:

   poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00

 

Dostęp do informacji publicznej

 

       Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy

 

         Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do UG.
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 Pobierz: Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

wiecej informacji link

 

 

 
Achiwum BIP Urzędu Gminy Podegrodzie